USŁUGI KSIĘGOWE

Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi księgowe, kierując ofertę do spółek prawa handlowego i cywilnych, a także osób fizycznych, zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej. Do naszych zadań należy zajmowanie się pełną księgowością, księgami przychodów i rozchodów, tworzenie sprawozdań i zeznań oraz wiele innych działań.

Każdego Klienta reprezentujemy bezpłatnie przed Urzędem Skarbowym, dbając o jego interesy.

PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH:

 • Księgi rachunkowe spółek prawa handlowego,
 • Książki przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Sporządzanie ewidencji i deklaracji do systemu Intrastat,
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych, Sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP,
 • Rozliczenia roczne dla osób fizycznych.

NA ŻYCZENIE KLIENTA OFERUJEMY DODATKOWE USŁUGI:

 • Wyprowadzanie zaległości,
 • Opracowanie zakładowego planu kont,
 • Opracowanie polityki rachunkowości,
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • Opracowanie instrukcji kasowej,
 • Sporządzanie podatkowej dokumentacji cen transferowych,
 • Reprezentowanie klienta- pełnomocnictwo,
 • Usługi organizacyjno-prawne związane z założeniem firmy i wyboru sposobu jej opodatkowania,
 • Sporządzanie zestawień i analiz finansowych,
 • Wystawianie rachunków, faktur VAT, oraz dokumentów korygujących sprzedaż,
 • Sporządzanie wniosków o zwrot VAT na niektóre materiały budowlane,
 • Doradztwo rachunkowo – księgowe,
 • Inne.