USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa.

Podjęcie współpracy z naszym biurem spowoduje, że wszystkie obowiązki nałożone na pracodawcę a wynikające z Kodeksu Pracy i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będą realizowane przez wykwalifikowaną kadrę w sposób rzetelny i profesjonalny.

USŁUGI W ZAKRESIE PROWADZENIA ROZLICZEŃ PŁACOWYCH, ZUS:

 • Naliczanie list płac,
 • Obsługa umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • Rozliczenia z ZUS przy wykorzystaniu programu PŁATNIK, elektroniczna wysyłka deklaracji,
 • Rozliczenia podatkowe, sporządzanie deklaracji PIT-4,
 • Sporządzanie różnych dokumentów na potrzeby ZUS,
 • Sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników, zleceniobiorców, itp.
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • Drukowanie informacji ZUS RMUA dla pracowników.

USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI KADROWEJ:

 • Zakładanie teczek osobowych pracowników oraz ich prowadzenie,
 • Kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów pracownika,
 • Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń itp.,
 • Kontrola terminów badań lekarskich, szkoleń BHP, itp.,
 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS i ich wysyłka,
 • Wyrejestrowywanie pracowników ZUS , wysyłka deklaracji,
 • Kontrola ewidencji czasu pracy,
 • Wystawianie świadectw pracy.