Usługi kadrowo-płacowe

Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa.

Podjęcie współpracy z naszym biurem spowoduje, że wszystkie obowiązki nałożone na pracodawcę a wynikające z Kodeksu Pracy i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będą realizowane przez wykwalifikowaną kadrę w sposób rzetelny i profesjonalny.

USŁUGI W ZAKRESIE PROWADZENIA ROZLICZEŃ PŁACOWYCH, ZUS:

  • Naliczanie list płac,
  • Obsługa umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  • Rozliczenia z ZUS przy wykorzystaniu programu PŁATNIK, elektroniczna wysyłka deklaracji,
  • Rozliczenia podatkowe, sporządzanie deklaracji PIT-4,
  • Sporządzanie różnych dokumentów na potrzeby ZUS,
  • Sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników, zleceniobiorców, itp.
  • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
  • Drukowanie informacji ZUS RMUA dla pracowników.

USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI KADROWEJ:

  • Zakładanie teczek osobowych pracowników oraz ich prowadzenie,
  • Kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów pracownika,
  • Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń itp.,
  • Kontrola terminów badań lekarskich, szkoleń BHP, itp.,
  • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS i ich wysyłka,
  • Wyrejestrowywanie pracowników ZUS , wysyłka deklaracji,
  • Kontrola ewidencji czasu pracy,
  • Wystawianie świadectw pracy.